Smo tiskarsko podjetje z dolgoletno tradicijo, izkušenim kolektivom in odlično tehnično opremljenostjo. Proizvajamo visokokvalitetne tiskarske proizvode z večjo dodano vrednostjo. Z dovršenimi proizvodnimi in delovnimi procesi skrbimo za zadovoljstvo svojih odjemalcev. Stalne investicije v tehnološko opremo nam omogočajo vzdrževanje visoke ravni kvalitete in izdelavo okolju prijaznih tiskarskih proizvodov za zahtevne stranke v farmaciji, kozmetični in prehrambni industriji ter storitvah.

PROIZVODNI PROGRAM

ETIKETE

Proizvajamo samolepilne etikete do širine 230 mm in dolžine 225 mm. Naša tiskarska oprema omogoča tisk na vrsto tiskarskih podlag (papirna, silikonska,…) z možnostjo lakiranja površine etikete.

Naš proizvodni program omogoča tudi izdelavo etiket z navodilom. To je etiketa, ki je sestavljena iz samolepilne podlage in zgibanega navodila, prevlečenega s polipropilensko prozorno folijo.

Za proizvodnjo etiket uporabljamo tako digitalno kot knjigotisk tehniko, ki ju lahko kombiniramo glede na zahteve naročnika.

NAVODILA

Smo specializirani za tisk farmacevtskih navodil, ki se tiskajo na izredno tanek 40, 50 ali 60 gramski papir. Naša tehnična opremljenost nam omogoča tisk visokih naklad ene ali več barv z dodatno možnostjo lakiranja od formata B3 do B1. Navodila lahko na željo kupca zgibamo. Ponujamo tudi tisk navodil, zgibanih v obliko blazinice (zgibano-lepljeno), ki se prilepi na stekleničko ali drugo primerno embalažo končnega izdelka. Zgibanje v blazinice je predvsem primerno za optimizacijo velikosti v primeru spremenjenih zakonskih določil ali zahtev tržišča. Naročnikom tako prihranimo dolgotrajne postopke registracije.

ZLOŽENKE

Rolgraf ima na voljo proizvodne vire za izdelavo celotnega programa sekundarne ovojnine, ki vključuje tudi zloženke.

Znanje in izkušnje, pridobljene z izpolnjevanjem zahtev naših kupcev, nam omogočajo izdelavo raznih vrst kartonske ovojnine.

Proizvajamo lahko majhne ali velike serije zloženk, ki vključujejo tudi tisk za slepe, lakiranje in ostale dodelave na zahtevo naročnika.

PODJETJE

ZGODOVINA

Tiskarna ROLGRAF je plod znanja in izkušenj družine Mrak. Dolgoletna tradicija sega v leto 1967, ko je bila ustanovljena obrtna delavnica za razmnoževanje pod imenom OFSET. S prestopom v novo tisočletje je vodenje podjetja prevzel sin ustanovitelja Aleksander Mrak, ki je

podjetje popeljal v obdobje intenzivnega razvoja. Danes ima tiskarna ROLGRAF vrhunske ofset in digitalne tiskarske stroje za tisk najzahtevnejših tiskovin ter stroje za dodelavo grafičnih izdelkov. Že desetletja uspešno sodelujemo s farmacevtsko industrijo. Razmere na trgu zahtevajo

odzivnost, stalno prilagajanje in kvaliteto brez kompromisov. Zato veliko pozornosti posvečamo optimalni organiziranosti podjetja s poudarkom na fleksibilnosti, obvladovanju proizvodnih procesov in zagotavljanju stalne in kontrolirane kakovosti.

...........................................................................................

VIZIJA

Naša vizija je postati specializiran strateški dobavitelj na področju farmacevtske, prehrambne in kozmetične industrije, ter ob tem ohraniti vrednote družbeno odgovornega podjetja. Vsem poslovnim partnerjem nudimo sodelovanje, ki temelji na razvoju, stalni nadzorovani kakovosti in bogatih izkušnjah, s čimer tvorimo našo primerjalno prednost na tržišču.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je povečevati zavedanje o vrednosti grafične dejavnosti na področju obvladovanja nabavnih verig v ciljnih industrijskih panogah, za katere smo specializirani. To izvajamo z visokimi standardi kontrolirane kakovosti, zanesljivostjo storitve in strokovnostjo naših zaposlenih. Usmerjeni smo v zadovoljevanje pričakovanj in potreb naših kupcev, zato dolgoročno vlagamo v razvoj tehnoloških rešitev s poudarkom na stalnem izboljševanju naših in kupčevih poslovnih procesov.

VREDNOTE

Naše vrednote so usmerjene k poslovnim partnerjem, zaposlenim, družbi in okolju, v katerem živimo. Z odgovornim odnosom do dela dosegamo dolgoročno uspešno sodelovanje s poslovnimi partnerji in zaposlenimi, saj spoštujemo poslovna in etična načela lojalne konkurence.

KAKOVOST

ISO STANDARD
IN GMP

Kakovost predstavlja temelj uspešnega in dolgoročnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji v farmacevtski, kozmetični ter prehrambni industriji. Skrb za kakovost je naša glavna prioriteta že od leta 2000, ko smo v vse poslovne in proizvodne procese uvedli standard zagotavljanja in obvladovanja kakovosti ISO 9001. Standard uspešno ohranjamo in ga sproti nadgrajujemo.

S širitvijo proizvodnje in optimizacijo proizvodnih procesov se stalno prilagajamo zahtevam, ki jih na področju kvalitete postavljajo naši partnerji. Sledimo zahtevam GMP s ciljem poslovnemu partnerju ponuditi stalno ponovljivost kakovosti zahtevanega izdelka ter spoštovanje dogovorjenih dobavnih rokov.

IZVAJANJE
SISTEMA KAKOVOSTI

Sistem izvajanja kakovosti neodvisno sledi proizvodnemu procesu preko vhodne, procesne in izhodne kontrole.

Znotraj sistema zagotavljanja kakovosti izvajamo: kontrolo kakovosti vhodnega materiala preko rednega nadzora potrjenih dobaviteljev materiala, nadzor kontrolnih točk v posameznem poslovnem procesu skupaj z procesnim in končnim vzorčenjem, elektronsko preverjanje izdane ovojnine glede na vhodni pdf naročnika ter korektivne in preventivne ukrepe po sistemu stalnega izboljševanja in preprečevanja odstopov (CAPA).

ZAGOTAVLJANJE
KAKOVOSTI

Pri zagotavljanju stalne kakovosti ovojnine uporabljamo sodobno opremo za nadzor in standardno preverjanje ovojnine :
PIXELPROOF - Sistem za primerjavo odtisnjene pole z vhodnim pdf za vsebino, tekst in prisotnost črtnih kod pri izdelavi ovojnine iz pole (program NAVODILA);
BRAILLE PROOF - Sistem za nadzor in potrditev slepega tiska skupaj s kontrolo binarne kode (program ZLOŽENKE);
ČITALCI KOD - Generatorji in strojni čitalci črtnih kod (QR, pharma, EAN…) v fazi dodelave ovojnine;
SPECTROEYE - Izvajanje barvne metrike s pomočjo Spektrodenzitometrov (XRITE);
FLY VISION - 100% kontrola etiket na roli s pomočjo kamere glede na vhodni pdf predan s strani naročnika.

KONTAKT

KOMERCIALA

T: 00386 (0)1 500 97 00
E: komerciala@rolgraf.com

TAJNIŠTVO

T: 00386 (0)1 500 97 01
E: tajnistvo@rolgraf.com

NAJDETE NAS NA TREH LOKACIJAH PO SLOVENIJI: